Jägershill nr 1 - Sommarparadiset

Historia

Lantbrukare Nils Andersson på Jägershills gård gjorde 1951 en avstyckning av ca 63000 kvm mark och upplät arrendet till Jägershills Sommarstad 1 som då bildades. Varje medlem som anslöts bestämde hur mycket mark de ville ha. Gemensamma hus för utedass byggdes och även några gemensamma vattenborror tillkom.

Stugor byggdes eller flyttades till området från andra koloniområden som var i vägen för den stora byggbommen som hade startat efter kriget. Stugorna som byggdes fick inte överstiga 12 kvm. Denna regel ändrades senare och nu får man bygga 40 kvm huvudbyggnad, 12 kvm inglasat uterum och 10 kvm uthus.

1970 började man diskutera om el i området. Detta blev beslut 1971 och arbetet utfördes. I dag så har nästan alla stugorna el.

1974 så tillkom vår vattenledning, sedan vattnet i de egna borrorna visat sämre kvalitet. Efter allt arbete med el och vatten så kändes det skönt att Malmö kommun fastställde stadsplan på området 1974. Vårt nuvarande kontrakt som löper på 5 år gäller till den 31 december 2012.

Jägershill 1 har 150 stugor. 1951 bildades även Jägershill 2, på andra sidan av Risebergabäcken. I detta område finns ca 165 stugor. 1952 så tillkom Jägershill 3, och 1953 så tillkom Jägershill 4 i två etapper beroende på byggandet av E14. Jägershill 3 och 4 ligger på andra sidan Jägersrovägen intill varuhset Jägersro butikcenter. I dessa områden finns ca 175 stugor. Jägershillsområdena 1-4 är stadsplanerade som grönområde.