VÄLKOMMEN TILL JÄGERSHILL SOMMARSTAD 1

Här får du en presentation av vårt sköna sommarparadis på "landet"
Här tillbringar 150 familjer många sköna sommardagar och även andra dagar.

Det är många pensionärer i området och då är kolonilotten även ett kärt mål under vinterhalvåret.

Du kan ta dig vidare genom att klicka i menyn överst på sidan.

Informationsmöte om VA och kräftskiva

Klicka här för mer information

Välkomna till en heldag den 28 augusti Kl 11:15
på Jägershill 4:s festplats

Malmö Kommun/Stadsbyggnadskontoret har kommit ut med stränga bestämmelser angående byggregler.
Ombyggnad, nybygget eller renoveringar ska ansökas via Malmö Kommun innan arbetets påbörjas.